Mustafa Zeki Mesut ALSAN

Zeki Mesut Bey (Mustafa Zeki Mesut ALSAN) – 3. Yasama Dönemi (1927 – 1931) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Aydın – 1887, Süleyman – Ayşe – Mülkiye Mektebi, Hukuk, Paris
Ecole Libre Des Sciences Politiques’te Ulumu Siyasiye ve İçtimâiye
– Fransızca, Almanca, İngilizce – Profesör Doktor Ulumu Siyasiye ve
İçtimâiye – Sayıştay Denetçi Yardımcısı, Mülkiye Mektebi Öğretmen
Yardımcısı, Maliye Vekâleti Husûsî Kalem 2. Mümeyyizi, Husûsî
Kalem Tercüme Şubesi mümeyyizi, Maârif Vekâleti Husûsî Kalem
Müdürü, Mekteb-i Sultânî 2. Müdürü, Maârif Vekâleti Avrupa Talebe
Genel Müfettişi, Talim ve Terbiye Heyeti Üyesi, Siyasal Bilgiler Okulu
Müdürü ve Devletler Umûmî Hukuku Profesörü – III. Dönem Edirne
Milletvekili – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 24.09.1984