Mehmet Faik KALTAKKIRAN

Faik Bey (Mehmet Faik KALTAKKIRAN) – 4. Yasama Dönemi (1931 – 1935) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon
Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne
İli Nüfus İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2.
Mümeyyizi, İstanbul Reji İdaresi’nde Çevirmen, Müdâfaayı Milliye
Cemiyeti Üyesi, Trakya-Paşa Eli Müdâfaayı Hukuk Cemiyeti Kurucu
Üyesi ve Merkez Heyeti Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I.,
II, III, IV. (18.3.1920’de İngilizler tarafından tutuklanarak Malta
adasına sürgüne gönderildi) Dönem Edirne Mebusu – I., II.,, III.
ve IV. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem TBMM Başkanvekili
– Nizamnâme-i Dâhilî Komisyonu Başkanı, 2. ve 5. Dönem Ziraat
Encümeni Başkanı – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi –
Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 02.01.1948