Yolageldili Kasım Bey (1923) – Edirne Belediye Başkanları

Edirne Belediye Başkanları
İçeriği Paylaş...

Yolageldili Kasım Bey, 1923 yılında Edirne Belediye Başkanlığı yapmıştır.

 

Kasım Yolageldili Bulgaristan’ın Selvi Kasabası Dereli Köyünde 1874 yılında doğmuştur. Babası Hacı İbrahim Ağa, annesi Hacı Ayşe Hanım’dır. 1878 yılında Yolageldili ailesi Edirne’ye göç ederek Havsa ilçesine bağlı Yolageldi Köyü’nü kurdurmuşlardır.
Kasım Bey, Edirne’de orta öğrenimini tamamladıktan sonra ticarete atılmıştır.
1904 Yılında Havsa Belediye Reisi olan Kasım Yolageldili, Orduya vagon hediye ettiği için II. Abdülhamid tarafından madalya ile ödüllendirilmiştir. 1908 Meşrutiyet’in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuş ve politikaya atılmıştır. Bu nedenle Trakya’da tüm yaşamı boyunca etkin bir rol oynamıştır, Balkan Savaşı boyunca Ordu’nun iaşesini temin etmiştir. Birinci Dünya Savaşı sonucu bütün Trakya’nın Yunanlar tarafından işgal edileceğini tahmin ederek, Türk-Müslüman halkının hak ve hukukunu korumak, Doğu-Batı Trakya’nın Yunan işgaline ve ilhakına karşı koymak üzere Edirneli Talat Paşa’nın tavsiyesi üzerine Belediye Başkanı Şevket Dağdeviren, Avukat Şeref Aykut ve Edirne Milletvekili Faik Kaltakkıran ile birlikte Trakya Paşa-eli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ‘nin dört kurucusundan biri olmuştur.

Edirne’nin 1920 yılında Yunanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Bulgaristan’a geçerek önce Kızanlık, daha sonra Eski Zağra’da çeteler oluşturmuştur. Daha sonra bu çetelerin Bulgaristan sınırından geçerek Yunan işgali altındaki Edirne ve çevresindeki Yunan birliklerine, Yunan karakollarına baskınlar yapmalarını sağlamıştır. Bu sayede Trakya’daki Yunan tümenlerinin Anadolu’ya geçmelerini önleyerek Mustafa Kemal’in Anadolu’daki Milli Mücadelesine büyük katkı sağlamıştır.

Mücadelenin sonuna kadar hiçbir maddi karşılık beklemeden etkinliklerini sürdürmüştür. Zaferin kazanılmasından sonra 25 Kasım 1922’ de Edirne’nin Kurtuluş günü Bulgaristan’dan gelerek, diktirdiği büyük Türk bayrağını Selimiye Cami’nin iki minaresi arasına çektirmiştir.

Atatürk’ün emriyle oluşturulan İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi’nin 10 kurucusundan biridir.

Belediye Başkanlığı
Kasım Yolageldili, Cumhuriyetin ilanı ile Edirne’ye Belediye Başkanı olmuştur.

Beyaz şeritli İstiklâl Madalyası sahibi Kasım Yolageldili, 1936 yılının 22 Haziran günü yaşama veda etmiştir. Naaşı Yolageldili Köyü’ne gömülüdür.

Kaynakça :
-Bıyıklıoğlu Tevfik, Trakya’da Milli Mücadele Cilt 1 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları Sayfa 124-280 1992 Ankara
– Aykut Mehmet Şeref, Trakya Milli Mücadele Tarihi Malta Hatıratı ve Malta’da Türkler, Alfa Yayınları s:7 – 124, 2010 İstanbul
-Güner Zekai, Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Kuruluşu ve Faaliyetleri (1 Aralık 1918 – 13 Mayıs 1920), Atatürk Araştırma Merkezi S: 11 – 176, 1998 Ankara
– Altınel B. Cem Kuruluşunun 100. Yılında Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Derneği Yöneticilerinin Yaşam Öyküleri Edrne Belediye Başkanlığı Yayınları No:30 Edirne 2018 ISBN 978-605-67594-4-4