Vaysal Köyü (Lalapaşa) Taş Ocağı: Doğa Katliamı

Çevre
İçeriği Paylaş...

BASINA VE KAMUOYUNA !
Ormanlarımızı, Su kaynaklarımızı, yaşam alanlarımızı yok edecek olan taşocağının, Köyümüzde açılmasını istemiyoruz !
Köyümüz ormanlarında, Göletimizin bitişiğinde, binlerce meşe ağacını keserek, çimento hammaddesi (Şist Ocağı), yani taşocağı açılması düşünülen bölge, Köy yerleşim alanımıza 500 mt. Mesafede olup, hayvancılık yaptığımız köyümüz insanlarına, en fazla ekonomik değer sağlayan, Su kaynaklarımızın bulunduğu bölgelerdir.
Burada açılacak taş ocağının, bölgemizi verimsizleştirip çoraklaştıracağından, yoksul olan insanlarımızı daha da yoksullaştırarak, Köyümüzden göçlere sebep olacaktır. Daha sonraları ise, Edirne’ye içme suyu sağlayan, Süloğlu Barajı’nı besleyen su kaynaklarının kurumasına sebep olacağından, bu gün taş ocağı işletilmesi için ruhsat verilen, büyük ortağı İtalyan’lar olan, Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası A.Şti. vatandaşlarına bedel ödetmemek için, kendi ülkelerinde Çimento fabrikalarını işletmekten vazgeçip, Ülkemizde Çimento fabrikaları satın alarak, Taş ocaklarını da bölgemize en fazla fayda sağlayan, ormanlarımızı, meralarımızı, tarım alanlarımızı, arıcılığımızı, Su kaynaklarımızı, kısacası bizlerin yaşam alanlarımızı, yok etme pahasına, devam eden davanın sonucunu dahi beklemeden, bir an önce işletmeye açmak istemektedir.
Ancak Bizler; İtalyan ortaklı Şirket’e verilen Taş Ocağına karşı, devam eden davamızın takibi ile, bölge insanlarımızın geleceğini, yaşam alanlarımız ile Su Kaynaklarımızın korunması için, mücadelemizi, hukuki ve meşru yollardan, komşu köylerimiz; Hacıdanışment, Süleymandanışment, Ömeroba, Kalkansöğüt ve Küçünlü Köyleri Muhtarları başta olmak üzere, halkı ile birlikte sürdüreceğimizi, Basına ve Kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.
Vaysal Köyü ve Komşu Köyler Adına
Naif ÖZDOĞAN
Vaysal Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı