TürTab kuruldu !

Kültür
İçeriği Paylaş...

Türkiye Toplumbilimsel Araştırmacılar Birliği- TürTab

Nasıl Doğdu TürTab?

Son dönem düşünce alemine yeni bir soluk kazandırmak adına kurulmuş bir kuruluş “TürTab”. Gelecek Türkiye’nin veri bankası ve düşünsel kaynağı olmaya aday. Geçmişin düşünsel ve bilişsel haritasını çıkaracak altyapıyı hazırlamayı ve bu haritayı en kısa sürede Türkiye halkına sunmayı amaçlıyor.

İlk adımları 2006 yılının ilk yarısında Hüseyin IŞIK tarafından küçük çalışmalar ve fikir telakkileri sırasında atıldı ancak gerçek kuruluşunu 2007 şubatında Hüseyin IŞIK, A.Caner BEDİR, M. Fatih ÖZTARSU ve Mustafa ÇELİK tarafından yapılan çalışmalar sayesinde gerçekleştirildi.

Peki, nedir TürTab? Amacı nedir bu kuruluşun? Gelecekte nasıl bir görev üstlenmeyi öngörmektedir?

TürTab insanibilimler üzerine çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. TürTab var olan tüm siyasi oluşumlara eşit mesafede yaklaşan, tamamıyla bağımsız bir kuruluştur. TürTab gelecekte Türk düşün âleminde Frankfurt, Annales ve Rus Biçimci okulu gibi okulların bulundukları yerlerde üstlendiği öncü rolü üstlenmek niyetindedir. Bu yüzden siyasetbilimden estetiğe her türlü insanibilim dalı üzerine çalışmaktadır.

TürTab Nedir?

19. yüzyıldan beri ülkemiz bilim yolunda hızla ilerleme gayreti içerisinde. Cumhuriyetin kuruluşu ile hız kazanan ilerleme ve yenileşme hareketi halâ devam etmekte. Fakat pek uzun süren bu hareket neden halâ amacına ulaşamadı? Bu soruya şöyle cevap verelim : Bizlerdeki atalet bu hareketin yavaşlamasına sebep oldu.

19. ve 20. yüzyıl sürecinde Avrupa dünyayı etkileyen endüstrileşme akımından sonra fikrî yönden de çalışmalarına hız verdi. Her ne kadar karmaşık yapısıyla kendi dediklerini o dönemler anlayamasa da bugünümüzü, bugünkü zihinleri etkileyen pek çok fikir ürettiler, geliştirdiler ve uygulamalı olarak bizlere yaşattılar. Almanya’daki Frankfurt Okulu, Fransa’daki Anales Okulu ve Rusya’daki Rus Biçimcileri başta olmak üzere fikrî gelişimin eleştirel yaklaşımlarla nasıl inkişaf edeceğini gösteren genç aydınlar ortaya çıktı. Öyle bir etki oluşturdular ki bugün kendi fakültelerimizde Frankfurt Okulu’nun ortaya çıkardığı hukuk tezlerini ders olarak işliyoruz.

Bizim tarihimizde de bunlara benzer oluşumlar vardı. Toplumbilime ait bu oluşumlardan en önde gelenleri Prens Sabahattin tarafından temsil edilen Leplay Okulu ve Ziya Gökalp-Mehmet İzzet tarafından temsil edilen Comte-Durkheim Okulu’dur.Bu birliklerde Türk sosyolojisinin hangi açıdan yorumlandığı, Türk folklorunun nasıl ele alındığı malumumuz. Fakat bu ilerleme uzun bir dönem için hız kaybetti. Ya düşüncelerle yüzleşmekten korktuk/korkutulduk ya da günlük telaşelere dalıp bıraktık tüm ipleri.

Bugün bu boş vermişliği önemsemeyen bir birlik faaliyet göstermekte. Türkiye Toplumbilimsel Araştırmacılar Birliği, bir grup genç ve onlara danışmanlık eden bir aydınımızın öncülüğünde kuruldu. Sosyal bilimlerde ülkemize hizmet vermeye başlayan bu grup, sosyal bilimlere ait dalları yeniden ele alıp eleştirel bir gözle yeniden yoğurma yolunda. Başta sosyoloji, tarih, medya, tiyatro, sinema, davranış bilimleri, hukuk, siyaset, ahlâk, folklor, uluslararası ilişkiler, edebiyat dalları olmak üzere diğer toplumbilim dallarını da içeren kuruluş, bu başlıklarda ülkemizin muhatap olduğu konuları, kavramları, yargıları ele alıp onları yeniden irdeleme yolunda çalışmakta.

Çalışmalar araştırma-geliştirme-inceleme tabanlı olup, mevcut site üzerinden halkımıza seslenmekte. Akademisyen ve entelektüel çevrenin de desteği ile bu çalışmalar halkımızın zihninde değişiklikler oluşturma yolunda ilerlemekte. Sadece araştırma değil, bunun ardından gelecek olan proje ve program oluşumları da ilgili çevrelerce ilgi altında tutulmaktadır.

“Ülkeme milletime, milli ve ulusal değerlerime sahip çıkmak, benliğimdeki gelişimi artırmak ve bunu halkıma yansıtmak, kendimi geliştirirken çevreme de yararlı olup “aydın” insan olma yolunda ilerlemek istiyorum.” düşüncesi TürTab’ın temel sloganıdır.

TürTab; ülkemizin yabancılaştırılmasına, dilimizin yozlaştırılmasına, ahlâki değerlerimizin çökertilmesine, ayrımcılığa, geri kalmışlığa, önyargılı yaklaşımlara, gençliğin heba edilmesine karşıdır.

Bu anlayış içerisinde tüm genç ve üreten beyinleri buraya davet ediyoruz. Genç demek yaş ile sınırlamak değildir. Üreten her beynin genç olduğunu kabul ediyoruz demektir.

Nasıl Katılabilirim?

Geleceğin Türkiye’sinde bilgi için uğraşanların uğrak ve çalışma yeri olacağına inandığımız TürTab ile çalışmak dünyadaki her türlü uğraş gibi zor değildir. Yapmanız gereken özyaşamöykünüzle bize başvurmaktır.

İletişim adresleri:
http://www.tacmahal.org