ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİSİ

ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Gazi Mihal Köprüsü’nün Edirne yönündedir. 1429’da yapılmıştır. Mahalle mescidi olup, kesme taştan, tek kubbeli bir yapıdır. Taç kapıdaki taş işçilik ilginçtir. İçten duvarlar rumi bordürlü altıgen çini panolarla kaplıdır. Yer yer çinili alçı mihrap, sekizgen geçmeler, Geometrelik bordürler ve rumi motiflerle süslüdür.

Bu caminin yerinde önceleri bir medresenin bulunduğu ve ünlü hukukçulardan Molla Hüsrev’in burada müderrislik yaptığı bilinir. Camiyi Musa Çelebi’nin Veziriazamı Kör Şah Melek Paşa yaptırmıştır. Minaresi Balkan Savaşında yıkılmış olup, yeniden yapılmıştır.

ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİSİ
ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİSİ

Gazi Mihal Köprüsü girişinde yer alan cami, I. Mehmed ve II. Murad dönemlerinde Rumeli beylerbeyi olan Şah Melek Paşa tarafından 832 (1429) yılında yaptırılmıştır.

Şah Melek Paşa’nın kabri bu caminin haziresindedir. Mezar taşında 845 (1441) de öldüğü yazmaktadır

ŞAH MELEK BEY'İN KABRİ CAMNİN HAZİRESİNDEDİR
ŞAH MELEK BEY’İN KABRİ CAMİNİN HAZİRESİNDEDİR