BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

1954 Yılında temeline kadar yıkılmış, aslına kısmen sadık kalınarak yeniden inşa edilmiştir. Aslının erken Osmanlı camilerinden olduğu düşünülmektedir. Kare planlı caminin üzeri ahşap çarıyla örtülüdür. Kaba yontu kesme taşla inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesindeki minare tuğladan ve tek şerefelidir. Yapının cepheleri iki katlı pencere düzenine sahip olup her katta, ikişerli guruplar halinde toplam dörder pencere vardır.

Bahçesinde istiflenmiş durumdaki mezar taşlarından yola çıkarak caminin bir de haziresi olduğu düşünülmektedir.