EMİR ŞAH (BADEMLİK) CAMİİ

BADEMLİK EMİR ŞAH CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Cami, Kare planlı ve tek kubbelidir. Duvarlar, kaba yontu taş ve tuğlayla kasetli almaşık örgüye sahiptir. Yan ve kıble cephelerinde; iki alt, bir üst olmak üzere üçer pencere açılmıştır. Son cemaat yeri payeler üzerinde yükselmektedir. Üzeri beşik tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinden, silmelerle çerçevelenmiş ve sivri kemer içine alınmış basık kemerli kapıyla harime geçilmektedir. Daha küçük olan minare kapısı da son cemaat yerine açılmaktadır. Minare caminin batı köşesinde, cepheden dışa taşkın vaziyettedir. Almaşık örgülü minarenin kaidesi dört kenarlı, gövdesi silindiriktir. Caminin mihrabında ve pandantiflerde kalemişi kalıntıları görülmektedir.