MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

1440/41’de I. Murad dönemi Alacahisar (Kruševač) sancak beylerinden Mezid Bey yaptırmıştır. Mezit Bey elçi olarak gittiği Eflak’ta Voyvoda Drakula tarafından zalimce yapılan işkencelerle şehit edilmiştir.

Mezit Bey bir de hamam yaptırmıştır( MEZİT BEY ÇUKUR HAMAM)

Yan mekanlı (zaviyeli) camilerdendir.

MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ
MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

İnşa edildiği dönemde harim içinin çini, minaresinin sırlı tuğla kaplı olması sebebiyle yapıya “Yeşilce Camii” de denilmektedir. 1752 yılındaki deprem ve Rus işgali sonrası (1889-1890) bu çiniler tamamıyla ortadan kaldırılmış, kapı ve pencere biçimleri değiştirilmiştir. Son olarak 1990-1991’de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilerek yıkık minaresi yeniden inşa edilmiş ve ibadete açılmıştır

Küfeki taşından mihrabın üst bölümünde kabartma frizi (bordürü) vardır. Yine bu bölüm de kalem işi süsleme izleri de görülür.