EVLİYA KASIM PAŞA CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

EVLİYA KASIM PAŞA(Edirne Evliyaları)

Kasım Paşa sarayda yetişti. Vezir olarak görevdeyken, 1442 yılında Vazag Muharebesinde Osmanlı güçlerinin yenilgisi sonucu görevden alınan Hadım Şehabettin Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu. Macar Kralı János Hunyadi ile 3 Kasım 1443 tarihinde Niş Muharebesinde ve aynı yıl içerisinde İzladi derbendinde yapılan savaşta ağır mağlubiyet aldı. Bu başarısızlıklarından dolayı beylerbeyliği görevinden alındı. Hammer’e göre 1444 yılında yapılan Yalvaç Muharebesinde esir düştü.

Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmed ) döneminde tekrar Rumeli Beylerbeyi olan,  II. Bayezid döneminde de başvezirlik yapan Kasım Paşa tarafından 1478 yılında yaptırılmıştır. Cami tek kubbeli olup tek minarelidir.

Tunca nehrinden kayık ile gelen cemaatin alınmasını sağlamak için nehre 14 basamak taş merdiven yapılmışsa da günümüzde sadece 2 basamak bulunmaktadır.

Evliya Kasım Paşa’nın mezarı da cami’nin kabristanındadır.

II. Mehmed döneminde yeniden Rumeli Beylerbeyi olan Kasım Paşa, II. Bayezid döneminde de vezirlik görevinde bulundu.