EVLİYA KASIM PAŞA

Edirne Evliyaları
İçeriği Paylaş...

Fatih Sultan Mehmet ve İkinci Bayezid Han devri devlet adamlarından. Aynı zamanda veli olan Evliya Kasım Paşanın birçok kerameti söylenmekte olup bir tanesi şöyledir:

Kasım Paşa, Edirne’de Tunca Nehri kenarında yaptırdığı camiyi kurban bayramına yetiştirmeye çalışırken, İkinci Bayezid Han bu veli kumandanına cemile olsun diye Yeni İmaretten Aşçı Yahya Babanın pişirdiği yemekleri geniş bir siniyle cami çalışanlarına gönderirmiş. Kendisi de veli bir zat olan Aşçı Yahya Babanın Tunca Nehrine bıraktığı sini, akıntıyla gider, Evliya Kasım Paşa Camii su merdivenlerine gelince alınarak yemekler çalışanlara dağıtılırmış. Yemekler yenilip dua edildikten sonra boş kaplar siniye konur ve tekrar Tunca’ya bırakılırmış. Evliya Kasım Paşanın kerametiyle sini akıntıya ters olarak Edirnelilerin gözleri önünde Yeni İmaret’e, Aşçı Yahya Babaya ulaşırmış.

Evliya Kasım Paşanın kabri de yaptırdığı caminin yanındadır.