HUYSUZ (HIRÇIN) BABA

Edirne Evliyaları

Ne zaman yaşadığı bilinmeyen Huysuz Babanın türbesinden günümüze sadece bir kabir taşı kalmıştır. Kabir, Edirne’de Uzunkaldırım caddesindedir. Ziyaretçiler Huysuz Babayı vesile ederek çocuklarının yaramazlıktan kurtulmaları için dua etmektedirler.

Huysuz Baba