Hıdr Baba

HIDIR BABA

Edirne Evliyaları

Edirne’nin manevi fatihleri olan gazi dervişlerindendir. Edirne’de adına bir zaviye inşa edilmiş ve bir mahalleye ismi verilmiştir. Edirne Hıdırlık Tepede bulunan kabrinin yanındaki zaviyesi günümüze ulaşmamıştır.

Hıdır Baba
Hıdır Baba
Hıdır Baba
Hıdır Baba
Hıdır Baba
Hıdır Baba