SAKİH BABA KABRİ ŞERİFİ (SAKA HÜSEYİN EFENDİ)

Sakih Baba Kabri Şerifi (Saka Hüseyin Efendi)

Saka Baba adıyla meşhur olan Şeyh Ahmed Sak-i Uşşaki Cemaleddin Uşşaki ile pirdaştır. Pir Hasan Sezai ile mülakatları vardır. Yazıcı Şeyh Mehmet Efendi’nin halifesidir ve tekkenin haziresinde gömülüdür.

Sakih Baba Kabri Şerifi  (Saka Hüseyin Efendi)
Sakih Baba Kabri Şerifi (Saka Hüseyin Efendi)