Veli Dede

VELİ DEDE

Edirne Evliyaları
İçeriği Paylaş...

Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında; “Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden himmet ehlinin kutbu ve asrın en seçkin Veli Dede Efendi” yazar. 

Hacı Bayram-ı Veli Hz. 40 gün burada misafir olarak kalmıştır. 

LARİ CAMİİ KARŞISINDA BULUNAN İKİNCİ SULTAN MURAT HAN DÖNEMİNDE VE HACI BAYRAM-I VELİ HAZRETLERİNİN 40 GÜN MİSAFİR KILDIĞI GÜŞENİ VELİ DEDE DERGAHININ 1912 YILINDAKİ DURUMUNU GÖSTERİR BİR FOTOĞRAF
Veli Dede-
Veli Dede Türbesi

1043/1631 tarihinde vefat ettiğinde şeyhi olduğu tekkenin yakınında, Lari Camii’nin karşısındaki türbesinde sırlanmıştır.

Uzun yıllar harap halde olan türbesi , Edirne valiliği tarafında restore edilmiştir.

Veli Dede
Veli Dede

Kaynak :
Dr. Selami Şimşek , Edirne’de Tasavvuf Kültürü , Buhara Yayınları , 2008