Veli Dede

VELİ DEDE

Edirne Evliyaları

Veli dede ile ilgili olarak kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Mezar taşında ; “Gülşeniyye tarikatı şeyhleri büyüklerinden himmet ehlinin kutbu ve asrın en seçkin Veli Dede Efendi” yazar.

Veli Dede
Veli Dede Türbesi

1043/1631 tarihinde vefat ettiğinde şeyhi olduğu tekkenin yakınında, Lari Camii’nin karşısındaki türbesinde sırlanmıştır.

Uzun yıllar harap halde olan türbesi , Edirne valiliği tarafında restore edilmiştir.

Veli Dede
Veli Dede Türbesi

Kaynak :
Dr. Selami Şimşek , Edirne’de Tasavvuf Kültürü , Buhara Yayınları , 2008