DİZDARZADE AHMET EFENDİ

Edirne Evliyaları
İçeriği Paylaş...

Osmanlı devri alim ve velilerinden. Karaman’da doğup yetişti. İlk tahsilini tamamladıktan sonra Çivizade Muhammed Efendinin mülazimi (yardımcısı, ders vekili), daha sonra müderris oldu. 1596’da müderrislikten ayrıldı. Bir müddet Diyarbakır’da mal müfettişliği yaptıktan sonra tasavvufa yöneldi. Aziz Mahmut Hüdayi hazretlerinin talebeleri arasına girdi. Kısa müddet içinde manevi kemalata, yüksek olgunluklara kavuştu ve hocasından hilafet aldı. İzmir’e gidip on iki sene insanlara İslamiyet’i anlattı. Daha sonra Edirne’ye gidip yerleşti. On beş sene boyunca, Edirne’de yaptırdığı camide vaz verip medresede de talebe yetiştirdi. 1623 yılında vefat etti. Medresesinde bulunan zaviyesine defnedildi.

Dizdarzade-Celveti ve Saçlı İbrahim Efendi Zaviyesi gibi isimlerle bilinen yerinde iken vakıflar tarafından satılması sebebiyle bugün binalar yükselmiştir. Hayır sahibi bir kişi tarafından iki taş ile belli edilen kabri, Sarıcapaşa (Kilerci Yakup, Hızırağa) Mahallesi, Eski Tophane, Kıyık Caddesi’nde Tophane Bayırı’nı çıkarken solda, yarısı gömülmüş tarihi çeşmenin yanındadır.