Saçlı İbrahim Efendi

SAÇLI İBRAHİM EFENDİ

Edirne Evliyaları
İçeriği Paylaş...

Celveti Tarikatı Şeyhlerindendir. Aziz Mahmud Hüdai Hazretlerinin türbesi yakınındaki Halil paşa türbesinde medfun olan Abdülhayy Celveti’nin babasıdır.

1660 yılında Selimiye Camii müezzini iken vefat etmiştir. Celveti Dizdariye tekkesinin haziresinde sırlanmıştır. Şimdi ki Kıyık Caddesi üzerinde yer alan Tekke zamanla yok olmuştur.

Saçlı İbrahim Efendi
Saçlı İbrahim Efendi

Kıyık Caddesi’nin genişletilmesi sırasında Saçlı İbrahim Efendi’nin kabri de nakledilmek istenmiş, iş makinesi nakil sırasında üç defa arıza yapmış bunun üzerine kabrinin nakil işleminden vazgeçilmiştir.