BEYLERBEYİ CAMİİ VE KULLİYESİ

BEYLERBEYİ CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Tek ve yarım kubbeden oluşan bu cami, içinde çok ilginç Türk-İslam Mezartaşı örneklerinin bulunduğu bir mezarlığa sahip olup, günümüzde de ibadete açıktır.

Hükümet konağından Sarayiçi’ne giden caddenin sağındadır. 1429’da, Sultan II.Murad döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa cami, türbe, hamam ve medreseden meydana gelen küçük bir külliye olarak yaptırmıştır. Yan mekanlı, çokgen planlı tek kubbeli bir yapıdır. Sivri kemerli mermer Taçkapı ilginçtir. İçte büyük kemerin alt yüzünde rumi ve hatayi motifli kalem işi süslemeler göze çarpar. 

1509 yılındaki depremden zarar gören cami, 16. yüzyılda tamir görmüştür. Daha sonra 1752 yılındaki depremden etkilenen cami, 1819 yılında Edirne Valisi Celal Paşa tarafından tekrar tamir ettirilmiştir. Cami, 1829, 1910 ve 1953 yıllarında Edirne’de meydana gelen depremlerden de zarar görmüştür.

1964-1969 yılları arasında, esaslı bir restorasyon geçirmiştir. Yıkık olan mihrap ve minare peteği yeniden yapılmıştır. Caminin kesme taş olan cepheleri, yine kesme taşla onarılmıştır. Minare ise daha önceki bir dönemde yenilenmiştir.

Caminin karşısında Sinaneddin Yusuf Paşa için yapıldığı sanılan bir türbe vardır. Sekizgen planlı taş yapıda sırlı tuğla dolgular tek süs öğeleridir.

Mezarlık ortasında bulunan türbe önemli ölçüde tahrip edilmiştir. Halk Arasında bu türbenin İncili Çavuş’a ait olduğu inancı yaygındır.

BEYLERBEYİ CAMİİ SİNANEDDİN YUSUF BEY TÜRBESİ
BEYLERBEYİ CAMİİ SİNANEDDİN YUSUF BEY TÜRBESİ