Çocuk ve şiddet

Yaşam

Uzman görüşler, çocukların daha bebeklik döneminden itibaren üzerlerinde sıkı bir eğitim olmasını yüzyıllardan beri vurgulamaktadırlar. Fakat bu eğitim nasıl olmalı; her ailenin eğitim konusu üzerinde yeterince bilgisi olmadığı ve bilhassa kendi ülkemizde bu oranın daha da yüksek olduğu gayet açıktır.
Ama yine de ülkemizde de çocuk daha doğduğu andan itibaren eğitime başlamaktadır. Ülkemizde bebeklik döneminden çocukluk dönemine kadar yapılan eğitim görülüyor ki Avrupa’nın 15. ve 16. yüzyıllarda kullandığı eğitim teknikleri ile yapılmaktadır.
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalı pedagogların geliştirdiği pedagojiye göre; çocuk eğitimindeki ana hüküm aile büyüklerinin çocuklarına öncelikle kendilerinin onların efendisi olduğunu kabul ettirmektedir. Bu pedagojiye göre çocukların aile içerisinde hiçbir görüş bildirme yetkisi olmaksızın, herhangi bir görüş bildirmeleri durumunda iyi yada kötü, şiddetle cezalandırılma kuralları acımasızca uygulanmaktaydı. Ve ayrıca bu pedagojiye göre çocukta doğuştan gelen öğrenme yetisi ve merak yetisi zorla çocuğun elinden alınmaktaydı. Bunların sonucunda ise birey büyüdüğünde bile üstlerinin görüşlerine katılsın katılmasın itaat etme zorunluluğu hissetmektedir. Görünüşte bu olay basit bir eğitim hatası gibi gözüküyor ve ufak tefek zararlar dışında bir zararı olmadığı düşünülüyor. Fakat bu eğitim hatalarının zararlarını; tarih çok kanlı ve şiddet dolu olaylarla önümüze sermektedir. Bu pedagojiyle yetişen zamanın Almanya’sının nasıl Hitler’e bağlandığını ve yapılan vahşeti hepimiz biliyoruz.
Günümüz Türkiye’sinde de bu pedagoji de aileler tarafından bilinçsizce uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Çocuğun yaptığı bir hatada atılan en ufak bir tokat, gösterilen en ufak bir şiddet, yapılan aşağılamalar onun ileride bir canavara dönüştürecek temellerdir. Lütfen çocuklarımızı yetiştirirken onlara şiddet uygulamayalım. Onların fikirlerine saygı duyalım. Şunu asla unutmayalım ki uzman pedagoglara göre bir çocuk bir konu üzerinde yetişkin bir insandan 4 kat daha hızlı ve fazla fikir üretebilmektedir.