Tony Türk Hikâyesi…

İçeriği Paylaş...

Aşağıda, tırnak içine aldığımız ilgi çekici yazıyı, İngilizce aslından Türkçe’ye çeviren Mehmet İlhan adındaki bir kimliktir.

Günümüzde, Baltık ülkelerinde bir hayli Tatar Türkü yaşamaktadır. Polonya da bu ülkelerden biridir. Bu açıdan bakılınca, yüzü Türk’e benzeyen Tony Turk’ün, zaten de bir Türk olması ihtimali oldukça yükselmektedir.

“Soyadı Türk olan bir Amerikalı, yıllardır, tüm dünyâda Türk ve Türk kökünden türeyen yüzlerce farklı soyadı olduğunu belirlemiş.

Tony Türk adlı Amerikalı, Türk adının 472 ayrı türünün bulduğunu söylüyor. Eski ve yeni arşivlerden, yaklaşık 90 bin belge inceleyerek 50 bin kişilik bir liste hazırlamış. Listede Türk var, Türkel var, Türki var… Devamla: Tuerck, Tuercke, Tuerk, Tuerke, Turck, Türck, Türcke, Turcott, Turcotte, Turcq, Tureck, Turek, Turkel, Turkheim, Turkington, Turkoglu, Turkus, Turque, Von Turk, Le Turc, Le Turcq, Le Turque, MacTurk, McTurk.

Tony Turk Polonya asıllı bir ABD’li. Büyük dedesi Polonya’dan ABD’ye geldiğinde soyadını “ü”; harfiyle yazıyormuş. Ama İngilizce’de “ü” harfi olmadığı için, bundan sonra “u” harfini kullanmaya başlamış. Torunun torunu Tony’ye göre, soyadı aslında Polonya’da Turkey adlı bir köyle bağlantılı. Zamanla, Turkey Türke, daha sonra Türk olmuş.

Tony Türk, Antarktika dışında üzerinde insan yaşayan her kıtada, Türk soyadına rastlandığını belirtiyor ve “belki orada da vardı, ama ben bulamadım” diyor.

Tony Türk’ün internetteki web sayfası projeyle ilgili bilgilerle dolu. Diyelim ki, soyadı Türkel olan bir Türk vatandaşısınız ve hayâtında Türkiye’ye ayak basmamış Brezilyalı bir Türkel ile akrabalığınız var mı? diye merak ediyorsunuz. Binlerce kişi bu amaçla DNA analizi yaptırmış.
DNA analizi sonucu, ortaya birbiriyle akraba olmayan yedi ayrı grup çıkmış. Tony, Türk gruplardan bazılarının Ortadoğu ve Türkiye’yle bağlantılı olduğunu belirtiyor ve Türkî kavimlerle akraba çıktıklarını söylüyor.

Tony Türk, DNA analizi yapılan kişilerden bazılarının ise Türklükle ilişkileri olmadığını, ancak, Osmanlığı İmparatorluğunun hükmettiği, yâni eskiden Türklerin yaşadığı bölgelerden olduklarına dikkati çekiyor.

Amerikalı araştırmacı, Hırvatistan ve Sırbistan’ı buna örnek gösteriyor ve sâdece bu iki ülke değil, tüm Balkanlarda Türk soyadına çok sık rastlanmasının Türklükten ziyâde, Osmanlı yönetimiyle ilgili olduğunu vurguluyor.

Tony Türk’ün kendi DNA analizi, Avrupa’daki âile bağlarının nisbeten yeni olduğunu göstermiş. Türk’ün baba tarafından yeni Ye-DNA analizi, soyağacının 50 BİN yıl öncesine Doğu Afrika’ya gittiğini göstermiş. Soyağacı oradan Ortadoğu’ya, daha sonra Ukrayna’ya daha sonra da Avrupa’ya uzanıyor.

Tony Türk, Türk soyadlı İrlandalıların soyağacının İskoçya’ya kadar uzandığını, ancak soyadının şekli nedeniyle Türk köprüsü adıyla bilinen bir yerle ilgili olduğunu söylüyor. McTürkler adıyla bilinen bir İskoç kabîlesinin kökü ise, çok eskiden Ortadoğu’da yaşamış Piktiş adlı bir etnik gruba gidiyor.

Tony Türk’ü, araştırması sırasında en çok şaşırtan bulgulardan biri, Amerika’da birbiriyle ilişkisi olmayan Kızılderili ulusları arasında Türk soyadına rastlanması olmuş.
Kaliforniya’daki bâzı küçük kabîlelerle Çakavların, Doğu boyunda Türk soyadlı kişiler bulunduğuna dikkat çeken Tony Türk, Navaho ulusunda da, (Taja de ne e) yâni Türk insanı adıyla ayrı bir kabîle bulunduğunu söylüyor.”