TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Taşlık semtinde yer alan Mahmut Paşa (Taşlık) CAMİİ, Fatih dönemi sadrazamlarından Adli Mahmut Paşa tarafından 1473 yılında yaptırılmış.
Zamanla harap olunca Mimar Sinan tarafından onarılmış (Bazı kaynaklara göre Mimar Sinan tarafından yeniden inşa edildiği belirtilmektedir). 1930’lu yıllardaysa terkedilmiş.

Taşlık Mahmut Paşa Camii
Solda Taşlık Mahmut Paşa Camii ve Selimiye Camii
Solda Taşlık Mahmut Paşa Camii ve Selimiye Camii
TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ
TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ
TAŞLIK (MAHMUT PAŞA) CAMİ
Taşlık Mahmut Paşa Camii

 

1937 yılında tehlike arz ettiği gerekçesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıktırılarak yeniden inşasına başlanmış fakat tamamlanamamıştır. 70 yıl sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2007 yılında onarılmıştır.

Taşlık Mahmut Paşa Camii