AYŞEKADIN CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Kapısın üstündeki Arapça kitâbesine göre, Sultan Yıldırım Bayezid’in oğlu Çelebi Mehmed’in kızı Ayşe Sultan tarafından, 873 yılının Muharrem ayı başlarında (Temmuz 1468) inşa edildiği anlaşılmaktadır. Mimarının Hayreddin olduğu düşünülmektedir.

Caminin hemen karşısında 1018’de (1609-10) yapılan Ekmekçizâde Ahmed Paşa Kervansarayı bulunmaktadır.

Bu eseri yaptıran Ayşe Kadın Hatun, Hayrabolu’da dokuz göz dükkân ile bir hamam, Üsküp’te on göz dükkân ile bir hamam ve Yarhisar’ın Zekeriya Köyü’nü vakfetmiştir

Caminin yanındaki abdest muslukları ise 1647’de Hacı Musli adlı bir hayır sahibi tarafından yaptırılmıştır. Bâdî Efendi, Edirne’de bütün eski eserlere büyük ölçüde zarar veren Ramazan 1165 (Temmuz 1752) depreminde kubbesinin ve minaresinin yıkılmış olduğunu, 1308’de (1890-91) ise yıldırım düşmesi sonucu minaresinin bir daha zarar gördüğünü bildirmektedir.

Ayşekadın CAMİİ’nin avlu duvarına bitişik, kitâbesiz fakat klasik üslûpta sivri kemerli güzel bir çeşme vardır.

Yine avlu duvarının bir köşesinde demir lokma parmaklıklı, iki tarafa yüzü olan ve 1807 tarihinde yapıldığı anlaşılan kitâbeli bir de sebil vardır.