KUŞDOĞAN CAMİİ

KUŞÇU (KUŞ) DOĞAN CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Karanfiloğlu Mahallesinde bulunmaktadır. Yapının inşa kitabesi olmamakla beraber yapı hakkında bilgi veren çeşitli kaynaklarda, yapıyı inşa ettirenin, “Doğan” adında bir zat olduğu belirtilmektedir. Bu zatın, çeşitli kaynaklarda, “Kurt Doğan”, “Kuş Doğan”, “Kurtçu veya Korucu Doğan Bey”, “Doğan Ağa” gibi değişik adlarla anıldığı belirtilmektedir. Caminin yapılış tarihi H.866/M.1461-1462 yıllarına rastlamaktadır. Doğan Beyin bir Yeniçeri ağası olduğu kaynaklarda geçmektedir. Kurtçu Doğan 1444 Varna savaşında yeniçeri ağası olup 7 yıl bu mevkii korumuştur.

Fatih Sultan Mehmed tahta çıktıktan sonra Karaman seferine çıktı. Osmanlı ordusunu karşısında gören Karamanoğlu aman dileyince Fatih, Osmanlı topraklarına geri döndü. Genç sultan Bursa’da iken yeniçeriler sefer bahşişi isteriz diye kazan kaldırdılar. Yolun iki tarafında silahlı saf tutan yeniçeriler, Fatih’e “Padişahımızın ilk seferidir, kullara ihsan gerek” dediler.

Askerin bu davranışından oldukça rahatsız olup, incinen Fatih 10 kese akçeyi askere dağıtıp ortalığı sakinleştirdi. Ardından Yeniçeri Ağası Kurtçu Doğan’ı falakaya yatırtıp, görevinden azletti ve Amasya’ya sürmüştür.

Kuşçu Doğan Cami

 

Kuşçu Doğan Cami
Kuşçu Doğan Cami
Kuşçu Doğan Cami
Kuşçu Doğan Cami
KUŞDOĞAN CAMİİ
KUŞDOĞAN CAMİİ