Kıyak Baba

KIYAK BABA

Edirne Evliyaları

Edirne’nin fethinde bulunup sonradan adına dergâh inşa edilen gazi dervişlerdendir.

Fetihten sonra Edirne’de yıllarca İslamiyet’in emir ve yasaklarını anlatıp halkın ebedi seadete kavuşması için çalışan Kıyak Baba’nın kabri Kıyak Mahallesinde kendi adıyla anılan caminin yanındadır.

Kıyak Baba Camii
Kıyak Baba Camii