KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Kapısı üzerindeki kitabeye göre mescidin Abdullah oğlu Hacı Şahabettin tarafından H. 8401 1436-37 yılında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.
Ahşap çatılı, tek minareli mescittir.
Şahabettin Paşa Camii, halk arasında “Kirazlı Camisi” olarak anılır.
Şimdiki minaresi orijinal değildir.

HADIM ŞAHABETTİN PAŞA KİMDİR?

15. yüzyılda beylerbeyliği ve vezirlik görevlerinde bulunmuş Osmanlı devlet adamı olan Hadım Şehabettin Paşa devşirmelerden olup, Gürcü kökenlidir. Saray’a giren ve akağalardan Şehabettin Paşa kapı ağası görevine kadar yükseldi. Arnavutluk sancakbeyliği görevinden sonra 1439 yılında Rumeli Beylerbeyi görevine yükseldi. 1441 yılında günümüz Kosova topraklarındaki Novo Brdo Kalesinin alınmasında bulundu.

Orhan Çelebi’ nin Dobruca’ da çıkardığı isyanı bastırdı. Vazag Muharebesi’ nde yaşanan yenilgi nedeniyle bu görevinden alındı. II. Mehmed’in ilk saltanatında vezir ve yeniden Rumeli beylerbeyliği görevine getirildi. Buçuktepe İsyanı‘ nda konağı basılan Şehabettin Paşa yeniçerilerin saldırısından güçlükle kurtularak genç padişahın yanına sığındı. 1444 yılında gerçekleşen Varna Muharebesi’ nde Osmanlı ordusunun sol kanadını yönetti. II. Murad’ ın tahta yeniden geçmesiyle görevinden azledilerek II. Mehmed ‘in yanında Manisa’ ya gönderildi. II. Murad’ ın ölümünden sonra yeniden konumu yükseldi. Padişahın İstanbul’ un fethine ikna edilmesinde ve Çandarlı (2.) Halil Paşa’ nın muhalefetine rağmen kuşatmanın sürdürülmesinde bazı paşalarla birlikte önemli rol oynadı.

Hadım Şehabettin Paşa’ nın nerede ve hangi tarihte öldüğüyle ilgili değişik görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre 1453 yılında Bursa’ da vefat etmiştir. Bazı kaynaklarda da 1455 yılından sonra Filibe’ de öldüğü söylenmektedir. Filibe’ de Hadım Şehabeddin Paşa adına yapılan ve günümüze kadar ulaşan türbe bulunmaktadır.

ESERLERİ

Hadım Şehabettin Paşa tarafından; 1436/37 yılında Edirne’ de günümüzde “Kirazlı Camii” olarak da bilinen orijinali ahşap minareli olan cami, Bursa Çatalfırın’da “Laleli Çeşme” adıyla tanınan bir çeşme, Filibe’de cami, imaret ve kervansaray, Edirne’de iki mescid, bir hamam ve 1451 yılında inşa edilen ve günümüzde “Saraçhane Köprüsü” olarak bilinen eserler yaptırılmıştır.

 

KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ 1970 YILLARI
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ
KİRAZLI (ŞAHABETTİN PAŞA) CAMİİ