Kim kimi sever?

Kültür
İçeriği Paylaş...

1. Beyaz karayı, sinek yarayı, zengin parayı sever.
2. Yemek tuzu, rakı buzu, maymun muzu sever.
3. Serçe darıyı, çiçek arıyı, erkek karıyı sever.
4. Ana çocuğu, çoban gocuğu, yumurta sucuğu sever.
5. Ocak közü, kirpik gözü, ozan sözü sever.
6. Davul zurnayı, avcı turnayı, hacı hurmayı sever.
7. Damat gelini, cömert elini, cimri dilini sever.
8. Çöl yağmuru, çizme çamuru, oklava hamuru sever.
9. Tembel yatmayı, geveze atmayı, pazarlamacı satmayı sever.
10. Şişe tapayı, şarap kupayı, eşek sopayı sever.
11. Ebe bebeği, kahve dibeği, çengi göbeği sever.
12. Memur masayı, ermiş asmayı, hakim yasayı sever.
13. Haylaz düveni, dalkavuk öveni, hergele söveni sever.
14. Sarhoş dostunu, ayı postunu, yaşlı bastonu sever.
15. Hatip lafı, suçlu affı, açıkgöz safı sever.
16. Orman çamı, kedi damı, işçi zammı sever.
17. Mektup pulu, zampara dulu, Tanrı kulu sever.