KADI BEDRETTİN CAMİİ

Tarihi Camiler
İçeriği Paylaş...

Halep ve Edirne Kadılıklarında bulunmuş Kadı Bedrettin Şeyhülislam Şemsettin Ahmet Efendinin de babasıdır. Şeyh Çelebi ve Şeyhülislam Şemseddin Ahmet Efendinin babası olan Kadı Bedreddin, Bedrettin Mahmud, Mahmud bin Abdullah, Mevtana Bedreddin Mahmud bin Abdullah adlarıyla da anılmaktadır. Bu kişi, bir süre müderrislik(Arapçada “ders” masdarından gelen müderris kelimesi, ders veren öğretmen ve ders vermeye yetkili ilim sâhibi kimse) yapmış, sonra da sırasıyla Halep ve Edirne Kadılıkları’na atanmıştır. Edirne Kadılığı sırasında, 1530’da vefat etmiştir. Caminin kuzeyinde haziresi vardır.

Tek kubbeli olarak 1530’da yaptırılmış olan cami, 1752’deki büyük Depremden çok zarar görmüş ve kubbesi yıkılmıştır. Yapılan onarımda üstü çatı ile örtülmüştür. 1953 depreminden sonra da ahşap çatı yerine kubbe yapılmış ve son cemaat yeri kubbeleri tamamlanmıştır.

Kadı Bedrettin Camii. Ayşekadın
KADI BEDRETTİN CAMİ