Çocuklar Terörist Olamaz …

İçeriği Paylaş...

Terörist Öcalan’a sözde kötü muamele gerekçesi ile ovadaki teröristlerin değişik yerlerde son bir aydır yaptıkları yakma ve yıkma eylemlerini üzüntü ile izledik.
Teröristler ve kullandıkları çocuklar dışında, Kürt kökenli vatandaşlarımızın bu eylemlerle hiçbir ilgilerinin olmadığı, tam aksine tepki duydukları yapılan gözlemler, vatandaşımızın davranış ve söylemlerinden açıkça anlaşılmaktadır.
Bu gerçeğe rağmen, sözüm ona belediye başkanı ve milletvekili sıfatlı kişilerin bazı yerlerde eylemlere öncülük edercesine boy göstermeleri, tam anlamı ile bir propaganda ve insanları teröre, hatta ayaklanmaya teşvik gayretidir.
Eylemi yöneten birkaç kişi dışında, bu tür eylemlerde kullanılan kitlenin tamamının çocuk yaşta olması ise, dikkat çekici ve çok hassas bir durumdur. Bu şekilde, kamuoyu önünde daha masumane ve haklı gözüken bir tablo yaratılarak Güvenlik Güçlerimizin de zorda bırakılmak istendiği açıkça ortadadır.
Polislerimizin takdir edilecek akılcı ve insani yaklaşımları sayesinde, çocukların bu eylemlerde bilinçsiz ve şuursuz bir şekilde nasıl kullanıldıkları, teröre, yakıp yıkmaya nasıl teşvik edildikleri bir defa daha gözler önüne serilmiştir.
Teröristler tarafından kandırılarak ve tahrik edilerek kullanılan çocukların yaptığı saldırganlık karşısında, kendilerine sevgi ve ilgi gösteren polisi görünce bir anda tavır ve taraf değiştirmeleri, ovadaki teröristlerin ve onların hamisi yetkililerin düzenbazlıklarını ortaya çıkaran çok yönlü ders alınacak bir durumdur.
Bayrağımıza saldıracak, masum insanlarımızın arabasını yakacak kadar düşünme kabiliyetini kaybederek vahşileşen bu insanların görüntülerinin terörden de öte, insani değerler ve insan sevgisi açısından incelenmesi ve sorgulanması gerekmektedir.
Kürt kökenliler de dahil olmak üzere, bu ülkedeki ailelerin çoğu, dünyaya getirdikleri çocuklarına insan, ülke sevgisi ve kutsal değerleri kazandırmak için büyük emekler verirken , sorumsuz bazı kişiler tarafından maksatlı olarak teşvik edilen çok çocuklu, hatta çok eşli aile yapısı içerisinde büyüyen bazı çocukların ne yazık ki yeterli ana, baba, insan sevgisi ve ilgisinden mahrum kaldığı ortadadır.
Ailesi ve yakın çevresi tarafından adı dahi bilinmeden, sevgi ile yoğrulmadan kısacası en ufak bir emek verilmeden hiddet ve şiddet kültürü ile terbiye edilip yetiştirilen bazı çocukların, sağlıklı düşünmesini, doğruyu görebilmesini ve insan kıymeti bilerek davranmasını istemek hepimiz açısından çok büyük bir yanılgıdır.
Kürt kökenli vatandaşlarımız ile hiçbir bağlantı kurmaksızın genel anlamda üzüntü ile ifade etmek istiyorum ki;
‘’Terör eylemlerine katılan çocukların büyük kısmının , hani şu kafasına sarı-kırmızı-yeşil bezleri sarıp eylemlere katılan ve televizyon kameralarına zafer işareti yapan, terörden yana tavır takınan sözde anaların hiddet ve şiddet kültürü ile yetiştirdikleri çocuklar olduğuna inanıyorum.’’
Adana Valimizin de cesaretle ve samimiyetle belirttiği gibi sorun çocuklar da değil, bu çocuklara sahip çıkmayan ailelerde ve bunları perde arkasında eyleme teşvik eden terörden beslenen sözde vekil ve başkanlardadır.
Aslında saygı duymayı arzu ettiğim, kardeşim demek istediğim o analara seslenmek istiyorum;
‘’ Siz eylemlerde televizyonlara boy gösterip bu millete karşı parmaklarınızla zafer işareti yapıncaya kadar, önce dünyaya getirdiğiniz o kutsal varlıkların kıymetini bilin, analık şefkati ile onlara sahip çıkıp insani değerleri ve sevmesini öğretmeye çalışın.
Çalışın ki ! O masum evlatlarımızı teröristlerin ve canilerin eline teslim ve kurban etmeyin. Bu ülke adına istemeseniz bile, en azından insanlık adına bir değer yaratmaya çalışın ve ne olur azıcık da olsa insanlığa bir katkı sağlayın.’’