GAZİMİHAL CAMİİ

GAZİ MİHAL CAMİİ

Tunca Nehri’nin ve Gazi Mihal Beylerbeyi köprüsünün sağındadır. Mermer kapı üzerindeki yazıtta, 1422’de Mihal Bey’in yaptırdığı bildirilmektedir. Yan mekanlı (zaviyeli) camiler planındadır. Kesme taştan yapının önünde ağır payeli, beş bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Tek kubbeli, tek minarelidir. Alçı mihrabındaki yıldızlar ve geometrik bölmelerden oluşan süsleme özgündür. Ancak, mihrabın alt bölümü su basması yüzünden […]

Devamını Oku
MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ

1440/41’de I. Murad dönemi Alacahisar (Kruševač) sancak beylerinden Mezid Bey yaptırmıştır. Mezit Bey elçi olarak gittiği Eflak’ta Voyvoda Drakula tarafından zalimce yapılan işkencelerle şehit edilmiştir. Mezit Bey bir de hamam yaptırmıştır( MEZİT BEY ÇUKUR HAMAM) Yan mekanlı (zaviyeli) camilerdendir. İnşa edildiği dönemde harim içinin çini, minaresinin sırlı tuğla kaplı olması sebebiyle yapıya “Yeşilce Camii” de denilmektedir. […]

Devamını Oku
YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ

YILDIRIM BEYAZIT CAMİİ

Edirne’nin XIV.yy’dan, en eski camisidir. Gerek planı gerekse sütun başlıkları yapının haç planlı bir Bizans Kilisesi olduğunu göstermektedir. Yıldırım Bayezid adına camiye dönüştürülürken (1400) temel dışında yeniden yapılmıştır. Yapım tarihini 1396 ya da 1399 olarak gösterenler de vardır. Kilise üzerine yeniden yapılan Caminin kıblesi yapının eksenine uymadığından mihrap haç kollarından birisinin köşesine konmuş, eğimli bir […]

Devamını Oku
ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİSİ

ŞAH MELEK (PAŞA) CAMİİ

Gazi Mihal Köprüsü’nün Edirne yönündedir. 1429’da yapılmıştır. Mahalle mescidi olup, kesme taştan, tek kubbeli bir yapıdır. Taç kapıdaki taş işçilik ilginçtir. İçten duvarlar rumi bordürlü altıgen çini panolarla kaplıdır. Yer yer çinili alçı mihrap, sekizgen geçmeler, Geometrelik bordürler ve rumi motiflerle süslüdür. Bu caminin yerinde önceleri bir medresenin bulunduğu ve ünlü hukukçulardan Molla Hüsrev’in burada […]

Devamını Oku
HASAN SEZAİ DERGAHI CAMİİ

HASAN SEZAİ DERGAHI CAMİİ

HASAN SEZAİ DERGAHI (Edirne Evliyaları) İslam alimlerinden ve evliya büyüklerindendir. Adı Hasan Bin Ali, mahlası Sezai’dir. Aynı zamanda, Gülşeni tarikatının ikinci şeyh olup mutasavvuflarındandır. Mektubat adlı eseriyle tanınmıştır. Hasan Sezai, yaşadığı çağda Osmanlı hakimiyetinde bulunan Mora yarımadasının Gördes kasabası eşrafından Kurt Beyzade Hüseyin torunu ve Ali Bey’in oğludur. 1699 yılında Gördes’te doğmuştur. Halveti tarikatının (Gülşeni-Sezai) […]

Devamını Oku

MEDRESE ALİ BEY CAMİİ

Camiden günümüze sadece minaresinin kaidesi ile gövdesinin bir bölümü ulaşmıştır. Caminin bulunduğu mahallede Ali Bey’in inşa ettirdiği medrese bulunduğundan dolayı buna izafetle cami, “Medrese-i Ali Bey Camii” olarak isimlendirilmiştir. Fakat gerçekte Ali Bey’in cami ile herhangi bir ilişkisinin bulunmadığı caminin asıl banisinin(kurucusunun) ise Mustafa oğlu İbrahim‘in olduğu belirtilmektedir(Rifat Osman, a.g.e., s. 92-93). 1920 yıllarına kadar […]

Devamını Oku
KAZASKER SALİH CAMİİ

KAZASKER SALİH CAMİİ

1600’lü yılların başında yapıldığı sanılan Kazasker Salih Camii iki yıldan az bir sürede restore edilerek Ramazan ayının ilk cuma namazıyla ibadete açıldı. Yalnızca minaresi kalmış olan Kazasker Salih Camii ile ilgili olarak ilk önce 2008 yılında araştırma kazısı yapılmıştı. Kazı ardından yapının projeleri hazırlandı ve kurul onayından geçti. 2013 yılının Temmuz ayında başlayan onarım çalışmaları, […]

Devamını Oku
HÜSEYİN BİN KEMAL (TAMBURACILAR) CAMİİ

HÜSEYİN BİN KEMAL (TAMBURACILAR) CAMİİ

Küçük bir avlu içerisinde yer alan mescit Hüseyin Bin Kemal tarafından yaptırılmıştır. Yapının özgün dokusu kaybolmuş durumdadır. Dikdörtgen planlı mescidin üzeri ahşap çatı örtülüdür. Sonradan kâgir olarak ilave edilen son cemaat yeri caminin özgün yapısı bozmuştur. Caminin kıble ve kuzeydoğu cepheleri sağırdır. Minare güneybatı cephesinin ortasında yer almaktadır. Beden duvarına gömük olan, tek şerefeli ve […]

Devamını Oku
SELÇUK HATUN CAMİİ

SELÇUK HATUN CAMİİ

Çelebi Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından 1455 yılında inşa ettirilmiş. Tek kubbeli, kare plânlı cami kesme taştan yapılmış. Uzun yıllar harap durumda olan cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2004- 2006 yılları arasında kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir.   1.244

Devamını Oku
EMİR ŞAH (BADEMLİK) CAMİİ

BADEMLİK EMİR ŞAH CAMİİ

Cami, Kare planlı ve tek kubbelidir. Duvarlar, kaba yontu taş ve tuğlayla kasetli almaşık örgüye sahiptir. Yan ve kıble cephelerinde; iki alt, bir üst olmak üzere üçer pencere açılmıştır. Son cemaat yeri payeler üzerinde yükselmektedir. Üzeri beşik tonozla örtülüdür. Son cemaat yerinden, silmelerle çerçevelenmiş ve sivri kemer içine alınmış basık kemerli kapıyla harime geçilmektedir. Daha […]

Devamını Oku
BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

BEDEVİZADE AHMET BEY CAMİİ (ALACA MESCİD)

1954 Yılında temeline kadar yıkılmış, aslına kısmen sadık kalınarak yeniden inşa edilmiştir. Aslının erken Osmanlı camilerinden olduğu düşünülmektedir. Kare planlı caminin üzeri ahşap çarıyla örtülüdür. Kaba yontu kesme taşla inşa edilmiştir. Kuzeybatı köşesindeki minare tuğladan ve tek şerefelidir. Yapının cepheleri iki katlı pencere düzenine sahip olup her katta, ikişerli guruplar halinde toplam dörder pencere vardır. […]

Devamını Oku
Zincirli Kuyu Camii-Yenigün Gazetesi-01 Ekim 2016

ZİNCİRLİKUYU CAMİ

Diğer adı Sivrihisari Mescididir. Çatısının ahşap olduğu bilinen mescit yıkılmış, minaresi yarıya kadar ayaktadır. Balkan Savaşlarına kadar ibadete açık olan cami işgal yıllarındaki saldırılar sonucu büyük hasar gördü. 914

Devamını Oku
GAZİ HOCA CAMİİ

GAZİ HOCA CAMİİ

Çavuşbey Mahallesinde, Gazi Hoca Cami Sokağı’ndadır. II. Bayezid döneminde Gazi Hoca tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 1520 yılları civarında yapıldığı düşünülmektedir. Kare planlı olan cami kesme taş ve tuğla hatılla yapılmıştır. 1.318

Devamını Oku
ATİK ALİ PAŞA CAMİİ

ATİK ALİ PAŞA CAMİİ

Tekke-i Ali Paşa Vakfı adına tescilli bulunan asırlık caminin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Camiyi aslen Bosnalı olan “Hadım, Tavaşi, Şehit, Eski” lakapları ile de anılan ve iki defa sadrazam olup Şahkulu Vakasında şehit olan (2 Temmuz 1511) Atik Ali Paşa 1506 yılında yaptırmıştır. Atik Ali Paşa, İstanbul Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Külliyesi’ni ve Karagümrük […]

Devamını Oku