Zorba Demokratlık…

Demokrasi çığlığı atarak boy gösterisi yapanların,
hak ve hukuk ile uzaktan yakından ilgilerinin olmadığını,
işlerine gelen noktada hepimizi hiçe sayarak
insan hak ve özgürlüklerini nasıl çiğnediklerini görüyor
ve duyuyorduk da ….!
Açıkçası bu kadarını da beklemiyorduk.

Şimdi de öğrendik ki;
Şu andaki Meclis Başkanı’nın,Adalet Bakanı olduğu dönemde,
hem genel dinleme kararı hem de birçok hakim ve savcı ile
ilgili özel dinleme kararları alınmış.

Hukuki detayda bir şey iddia edecek otorite değilim ama,
en azından bir vatandaş olarak şunu söyleyebilirim ki :
Eğer en üst düzeyde görev yapan yargı mensupları hakkında
dinleme kararı alınacak kadar şüphe ediyorsanız,ortada
çok ciddi iddialar var ve sizlerin de bu iddialar
doğrultusunda olumsuz bir kanaatiniz oluşmuş demektir.

Her ne ise yetki elbette bunu yapanlarda.Ancak ;
Sözde gizli kalması gereken işler,yasalar hiçe sayılıp
basına sızdığına ve ele yüze bulaştırılıp
kişilerin değil de özellikle Devlet’in yıpranmasına
neden olunduğuna göre; ben de şimdi bir vatandaş
olarak açıkça soruyorum ve gerçeği öğrenmek istiyorum.

Bu üst düzey Yargı Mensupları ile ilgili kim tarafından
ne gibi iddialar ileri sürüldü de,haklarında dinleme kararı
alındı ve sonuçta ortaya ne çıktı ?

Eğer Yargı’ya ve Devlet’e olan güvenin tamamen yitirilmesini istemiyorsanız,bu olanların cevabını vermek zorundasınız.

Ya ortaya çıkın;
Dinleme kararınıza esas iddialar ve sonuçları ile ilgili
gerçeği kamuoyuna açıklayın.Biz de ak ve kara nedir bilelim …

Ya da ;
Gerçeklerle hiç ilgisi olmayan sözde demokrasi söylemlerinizi artık
terkedin ve demokrasiye yakışmayan davranışları da lütfen bir
kenara bırakın…

Çünkü ;
Zorba yaklaşımların,meşrulaştırılmaya çalışıldığı
bir ortamda,siz ne derseniz deyin,demokrasiye inanmak
ve ona güvenmek artık gerçekten çok zor oluyor ve ne
yazık ki bize baskıcı rejimleri hatırlatıyor