Yaşam koçu = 3 (İlk Adım)

Başarıya götürecek iki ana temel vardır; birincisi başarıyı hazırlamak, ikincisi ise başarıyı uygulamak. Kişi ilk önce kendisi başarıya hazır hale gelir, sonra başarıyı gerçekleştirir. Başarıya hazırlanma aşamasında kişi potansiyelini tanır, amacı belirler ve planlama yapar. Başarının gerçekleşmesi aşamasında ise eyleme geçilir. Bunu şematik olarak aşağıda veriyorum.

Amaç Plan Eylem Süreç Sonuç

Yukarıdaki mekanizma doğru çalıştılılması şart; başarı ve başarısızlığın ne olduğunu kavramaya ve tecrübe edinmenizi sağlar.

Bugün anlatmak istediklerim, başarılı insanların başarısız insanlardan farkı nedir? Başarılı olmak insanın hayatında neleri değiştirir? Niçin başarılı olmalıyım? Başarısızlığın mutlak bir başarıya dönüştürmenin yolları nelerdir?

Şimdiye kadar düşünmenin, öğrenmenin, başarıyı öğrenebileceğini vurguladım. Kendine öz güven ve saygı ile kendimize dürüst olmamız en önemli faktördür. Bize yapılmasını istemediğimiz atlatmaları başkasına da yapmamalıyız. Güvence ve saygınlığını yitirmiş özel ve tüzel kişi tekrar piyasada bir önceki kadar şanslı değildir, insanlar hep şüpheli kalacaklardır. En iyisi bu tür olabilecekleri ortadan kaldırmanın en iyi önlemi, Unutkanlık, başarısızlık, düşünememe de anlatım, randoviye sadık kalmamak, adam sendelik, gibi bir sürü karşı tarafı umursamazlıktan gelme, fikirleri. Herkesin yaptığı iş kendince önemlidir. Onun da bir başkasına senin sözüne dayanarak yapmış olduğu bir randoviyi düşünürsen en sonunda onu ne kadar zor durumda bıraktığımızı anlarız. Fakat bu olay onu yalnız zor durumda bıraktığı gibi size olan hizmet alma güvenini tamamen lekelemiştir. Onun için olabilecek her ihtimali düşünerek gün vermek, zaman temin etmek kişinin dürüst ve saygınlığını kazandırdığı gibi aranılan kişide yapar.

Bu konuya bir önek vermek istersem şu an aklıma gelen ; abartısız hastalar müşteri değildir. Aynı zamanda doktorlarda patron değildir. Hastaneler nasıl doktorsuz olamazsa aynı şekilde hastalarda doktorsuz olamaz. Bu ihtiyacı doktor kendi çıkarına göre değerlendirirse, hasta ve hastane memnun kalmayabilir. Onun için hastane bina olarak imkanları sunacak, doktor bunu kullanmasına bilecek, hasta sağlık hizmeti alsın. Eğer bir göz doktoruna boş deyip kalp ameliyatı yaptırırsak, nasıl olsa ikisi de doktor bunu narkozdaki nerden bilecek der bunun yapılmasına göz yumulduğun da sorum size hasta ne kadar hizmet almış olur? Doğru hizmet almış mıdır?

Alamayacağı kesin ama bazen işi yaparım deyip ağzına burnuna bulaştıranlar her meslekten çıkıyor. Bunun önüne ancak işi anlayan ve zamanında teslim edilen tercih göreceğinden ilk önce kendinizi bu konuda iyileştirme ile başlamak gerek.

Kandırma, kazıklama, uyutma gibi terimler günü birlik sizi ayakta tutar bir kere sizden bu tür hizmet alan bir daha gelmez…

Sebep her ne olursa olsun bazen müşteride haksız olabilir bu demektir ki her iki taraf ne istediğini bilecek ve bu çerçevede saygılı olacak. Bu bağlamda müşteri veli nimetimdir sözü de askıya kalkmış oluyor. Yani Kral Krallığını koruduğu süre için de Kraldır.