Sorunlarımıza Fetullah Çözümü

Kürt sorununa çözüm bulmak üzere, ‘Barışı ve Geleceği Aramak’ adı altında Abant Platformu tarafından, IRAK’ın ERBİL kentinde Irak Kürtleri ile birlikte hafta sonu bir toplantı düzenlendi.
Başkonsolosumuz’un da konuşma yaptığı toplantı, Fetullah efendinin gönderdiği bir mesaj okunarak açıldı.Toplantıya Mümtaz Türköne ve Cengiz Çandar gibi, Ergenekon davasını fırsat bilerek Devletle hesaplaşmaya çalışan bazı Türk gazetecileri de katıldı.
Bu nasıl bir güçtür ve de yetenektir !…
Şaşırmamak mümkün değil.
Fetullah denen din eğitimli bir kişi ile onun uzantısı dernek ve basın organları, böyle bir konuda liderlik düzeyinde rol alma gücünü ve inisiyatifini nereden almaktadır ? Bir şekilde kendisini Dışişleri yetkililerimize de dinletme becerisini nasıl gösterebilmektedir ?
Fetullah denen kişinin bu manevi ve maddi gücü gerçekten sadece samimi inançlı bir cemaatten mi kaynaklanmaktadır ? Buna inanmak mümkün müdür?
Belki de biz gerçekleri bilmiyoruz ve kendisini tanımıyoruz ? Yoksa Hoca efendi din adamı olmaktan öte ;
o Yılların diplomatı mı ?
o Bugüne kadar tanıyamadığımız bir siyaset bilimci mi ?
o Bir devlet adamı ya da strateji uzmanı mı ?
o Bizim Devlet adamlarımızın saygı duyduğu, etkilendiği ve de kendisinden çözüm beklediği biri mi ?
o Ya da, İslam Dünyası’na uyarlanmış Soros benzeri bir yapılanmanın lideri mi ?

Şöyle bir sakince düşünün bakalım ;
Bu ülkeyi de doğrudan ilgilendiren ve ABD’nin bizzat içerisinde olduğu önemli bir konuda çözüm üretme gayretleri, acaba sadece Fetullah hocanın yaklaşımı olabilir mi ? Bireysel eğitimi ve kapasitesi buna yeterli mi ?
Kanımca bu kadarcık basit bir sorgulama dahi, bu işin bir yerlerden yönetildiğini ve yürütülen faaliyetlerin arkasında da önemli bir gücün olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.
Peki bu güç kimdir ve nedir ?
Zorlanmaya hiç gerek yok.Cevabı çok kolay.
Orta Doğu’yu kim sömürmeye ve yönetmeye çalışıyorsa işte GERÇEK GÜÇ ODUR.
Ne yazık ki bu bölgede kullanılan işbirlikçilerin ipleri de, muslukları da işte o gücün himaye, gözetim ve denetimindedir.
Saygılarımla.