Şiirimin Önsözü

Şiir

Bir romanı üç dize ile yazmak:Elbette hoş,
Üç dizeyi bir romanda ifade etmek ne boş…

Bir hikaye üç kahraman,mısraya girer amma,
Mısrayı hikaye etmek yama üstüne yama….

Bir masal ve bir efsane:Bir beyitle söylenir,
Bir beyiti masallaştıranla herkes eğlenir..

Bir oyun ve tiyatro:Bir dörtlükle yazılır,
Bir dörtlükten tiyatro mu?Ancak sahne çizilir….

Bir İlan-ı aşk mektubu mu?Hıh!Aşık bezdirir,
Bir kaç dize o aşığı gökyüzünde gezdirir….

Kırk sözcükten makale,kırık kırık hecelenir,
Kırık heceye makale mi?Kır gün gecelenir…

Şiir;işte orada dur:Akan sular durdurur..
İlham gelince şaire,çölde otağ kurdurur…

Çöl:Romanda,kum yığını;hikayede susuz yaz.
Şairlerin ruhlarında seraplaşır çöl biraz….

Şairim diyenler sözü lugattan hemen seçer,
Şairlik yolundaki her kişi kendinden geçer…

Sözü güzel söylemektir şairlerin gayesi,
Kim ki sözde özü der;alır şairlik payesi…..Ali Tekdemir