Migren Tedavisi ve Plastik Cerrahi

İçeriği Paylaş...

Migren, çoğunlukla ataklar halinde gelen bir baş ağrısı tipidir. Ataklar 4 saatten 72 saate kadar değişen uzunluklarda olabilir. Kişi ataklar arasında kendini tamamıyla normal hisseder, ancak bir sonraki atağın endişesi içindedir. Eskiden “sadece bir baş ağrısı tipi” olarak görülen migren, artık başlı başına bir nörolojik hastalık olarak kabul edilmektedir. Bazı migren hastaları ağrı atağı geçirmeden önce aura yaşamaktadır. Aura görsel, işitsel bazen de koku algısını etkileyen algı bozuklukları şeklinde gelişir. Migren ağrılarından önce oluşan bir çeşit habercilerdir. Auralar bazen kuvvet ve denge kaybıyla karakterizedir. Her migren hastasında aura olmaz. Aslında, aurasız migren, auralı migrenden daha yaygındır.

Migrenin neden oluştıuğu ile ilgili günümüzde yeni bir teori daha da ortaya konmuştur. O da baş- boyun bölgesinde buluna bazı sinirlerin kas lifleri arasına sıkışması sonucu atakların ortaya çıktığı şeklindedir. Bir plastik cerrah olan Prof.Dr. Bahman Guyuron yaptığı “alın germe” ameliyatlarından sonra migreni olan hastalarının bir anda baş ağrılarından da kurtulduklarınız fark ediyor. Geriye dönük yüzlerce hastasını tarıyor ve bunun bir istisna değil neredeyse bir kural olduğunu ve alın germe ameliyatının bu hastalığı düpedüz tedavi ettiğini görüyor. Benzer şekilde bazı burun ameliyatı olan migren hastalarında, ameliyat sonrası migren ağrılarının kaybolduğu görülüyor. Tüm bu veriler birleştirildiğinde ve anatomik bilgilerin eşliğinde: migren atakları çok yüzeysel, hemen derinin altında bulunan bazı çok ince duyu sinirlerinin sıkışması ile ortaya çıkıyor sonucuna varılmıştır. Bu şekilde sıkışma yaşanan 4 bölge var. bir tanesi tam alın ortası kaşların başladığı yer, bir diğeri şakaklar, üçüncüsü ense. en son nokta da burun içidir.

Plastik cerrahi pratiğinde kasları gevşeterek estetik sonuçlar elde etme adına botox kullanımı çok yaygındır. Migren ile ilgili olarak sinir sıkışma teorisi ortaya konmasını takiben ilk uygulamalar botox ile yapılmıştır. Sonuçların başarılı olmasını takiben teori doğrulanmıştır ve etkinin kalıcı olarak sağlanması için hedeflenen sinirlere yönelik cerrahiler yapılmaya başlanmıştır. Hastalar özellikle “ağrım şu noktadan başlayıp yayılıyor” diyebiliyorsa ve muayenemizde bizlerin hedeflediği bölgeden biri ise bu noktalar, botox uygulaması için ideal olmaktadır. Etki 2-7 gün arasında tamamen başlar ve 3-6 ay arası etkisi sürmektedir. Botox uygulaması ile fayda gören hastalar cerrahi ile de fayda göreceği ispatlanmış olur. Bununla birlikte bir çok hasta cerrahi yerine yılda 3-4 enjeksiyon ile migrenini kontrol etmeyi tercih edebilmektedir. Veya yüz bölgesinde herhangi bir estetik cerrahi uygulaması yapılırken ek olarak hedef bölgelere yönelik migren cerrahisi kombine edilebilmektedir.

Odakların farklı anatomik bölgelerde olması, bu bölgelerin yaygın olarak plastik cerrahların uygulama alanında bulunması ve botox uygulamalarındaki tecrübeleri nedeni ile nedeni ile olsa gerek migren tedavisi önemli ölçüde plastik cerrahların tedavi yelpazesinde yerini almıştır. Botox uygulamalarında %80 üzerinde başarı oranları varken, botox ile odağı teyit edilmiş olguların cerrahi tedavisinde başarı çok daha yüksek olmaktadır.

Bu uygulama ile migren tedavisinde yeni bir boyut kazanmıştır. Hekimler arasında bile halen yeterince bilinmeyen bu tedavi yönteminden faydalanmak üzere en yakınızdaki bir “plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi” uzmanı ile görüşünüz.

Op.Dr. Ozan Balık
www.ozanbalik.com
ozan.balik@gmail.com