Kimlik

Şiir
İçeriği Paylaş...

İçimdeki dünyayı,gezdirsem sokak sokak…
Köşe başlarındaki her odam:aydınlık ve ak..

Ne bir karmaşa var,ne de gizli bir durum..
Her konu ile ilgili yaparım açık oturum..

Kalbimde muamma yok:yüreğim net;açık mı açık..
Ağzımdan çıkan sözü tasdikler:kalbimdeki kapakçık..

Balıkların sessizliği anlatır:onlardan dinle beni…
Onların hıçkırıklarına eğil de bir kulak ver emi…

Kuzuların sakinliği:sakinliğimin kaynağını besler..
Dünyanın bütün güzellikleri ruhumu süsler..

Evet;bugün acı,kader üzüntü de yaşarım..
Ancak yarın olunca buna ben de şaşarım..

İçimde öyle bir sevgi var ki ummandan büyük..
Hiçbir acı olmadı olamaz da sevgime bir yük..

Bunca zaman yalnızlığımı hep kitaplar avuttu..
Bitmek bilmeyen geceleri:yorgunluğum uyuttu.

Dilimdeki hüneri: elim tutar zirvelere kaldırır..
Zannetme ki gönlüm hemen herşeye aldırır..

Vurdum duymaz değilim..Yanlış anlama sakın..
İşte.. iç dünyamı anlatan kelimelere bir bakın…

Mısraların içindeki sözcüklerin dili gibi yüreğim.
Zorlukların karşısında bükülmedi bileğim..

İşte böyle biriyim:Adam gibi olan bir adam..
Dünyam hep aydınlık:karanlık kalmaz odam..

Ruhum yeni yerler görmek için durmaz koşturur..
Gördüğüm her yeni.. içimdeki pınarları coşturur.

Kıyafetle karşılanır,muhabbetiyle uğurlanır der atalar..
Ben de derim ki:bunu diyen atalar..Nur içinde yatalar..

Giyime önem vermem pek göstermem intizam..
Palaspandıras da giyinmem hani:yalnız renk uyumu tam..

Dört takım elbisem:biri mavi,biri mor,biri pembe,biri ak.
Gömleklerimin rengi de takımlarımdan daha atak..
İşte giyimim böye desem:inan vallahi hepsi yalan..
Espiri olsun dedim..biraz da beni espirilerimle an..

Bu beyitlerin her birini yeni yazdı kalemim..
Bu mısralar benim en son yazılan eserim..

Mısralarımla övünmem pek:tevazuu sahibiyim..
Anla artık beni.. işte ben..böyle biriyim..

Yazmaktan bıkmam ..kelimeler peşimden gelirler..
Nerde görseler beni ..hemen tanır ve bilirler..

Belki okuyana sıkıcı gelir diye korkarım..korkum budur.
Bunları düşündüğüm an mısralara artık nokta konur.

Dilimdeki ahenk :özümden çağlayıp gelen pınar..
Böyle bir insan sana: Ancak mutluluklar sunar……..

ALİ TEKDEMİR