İsmail ÜĞDÜL

İsmail ÜĞDÜL – 18. Yasama Dönemi (1987 – 1991) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

ANAP

Keşan – 1947, Ahmet – Şaziye – İstanbul Üniversitesi Ticari İlimler Yüksekokulu – İşletme, Muhasebe – Serbest Malî Müşavir, Çiftçi – XVII. ve XVIII. Dönem Edirne Milletvekili – XVII. ve XVIII. Dönem TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi – Evli, 2 Çocuk.