Fahir GİRİTLİOĞLU

Fahir GİRİTLİOĞLU – 12. Yasama Dönemi (1961 – 1965) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Fahir Necmettin GİRİTLİOĞLU)
CHP
İstanbul – 1918, Mustafa İzzet – Hatice Besime – Hukuk Fakültesi
– Hukuk – Serbest Avukat – I. (XII) Dönem Edime Milletvekili – Evli,
2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 09.03.2001