İsmail ÜĞDÜL

İsmail ÜĞDÜL – 17. Yasama Dönemi (1983 – 1987) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

ANAP

Keşan – 1947, Ahmet – Şaziye – İstanbul Üniversitesi Ticarî İlimler Yüksekokulu – İşletme, Muhasebe – Serbest Malî Müşavir, Çiftçi – XVII. Dönem Edirne Milletvekili – TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi – Evli, 2 Çocuk.