Faili Meçhul Soykırım

Yaşam
İçeriği Paylaş...

FAİLİ MEÇHUL SOYKIRIM

Bizi biz olarak sadece Avrupa’da değil yeryüzünde görmek istemediklerini anlayabilmemiz için daha ne yapmaları gerek bilemiyorum. Müslüman veya Türk isen öldürülebilirsin, soykırıma tabi tutulabilirsin, sürgün edilebilirsin, her türlü insanlık dışı muameleye tabi tutulabilirsin, normaldir. Suç olarak kabul edilse de faili yoktur. Boşnaklarla ilgili son karar bunun AİHM diliyle ifadesi değil de ne?
Srebrenitsa’yı güvenli bölge ilan etmiş olmasalar belki de bu karar da çıkmayacaktı. Çünkü diğer yerlerde yapılan katliamların adı bile geçmiyor. Sen bir yerde güvenliği sağlamak için askerlerini yerleştir,”korumam altındasınız korkmayın, kendinizi savunmanıza gerek yok, burası güvenli” de sonra da diğer tarafın üniformalı askerleri gelsin çoluk çocuk demeden özellikle erkekleri, ellerini arkalarına bağlayıp kurşuna dizerek toplu mezarlara doldursun. Adı doğru konmuştur, bu gerçek bir soykırımdır. Yeri, zamanı, nasıl yapıldığı, kimin yaptığı, kimin yapılmasına izin verdiği bellidir. Öyleyse neden faili meçhuldür? Yoksa bu soykırım, başka bir operasyonun yan etki olarak çıkan bir sonucu mudur? Ne de olsa bu katliamlar yapılırken izleyen askerlere üstün hizmet madalyası verilmişti. Bu, görevin başarılı bir şekilde yerine getirildiğini gösteriyor sanırım.
Şüphesiz insan olarak hepimizi ilgilendiren bir durumdur ama Pomak olarak bizi bir kat daha fazla ilgilendirir. Bu olaylar, yapan Avrupalı, mağdur orada yaşayan Müslümanlar olunca suç olmuyorsa, önümüzdeki yıllarda tekrarını görmememiz mümkün değildir. Öyleyse; bir gün Pomakların da, 135 yıldan beri süregelen katliam ve tehcir mağduriyetine soykırımın da eklenebileceği konusunda şüphesi olan var mı?