Cmabridge’de ynie bir arşatrıma !!!!!!

Diğer
İçeriği Paylaş...

Cmabridge Üinversitesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir kleimedkei
hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre
olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz
olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl
kemileelri bir btüün oralak omukadısır.