Ben Söz Verdim. Ya Siz..?

Yaşam

BİLDİRGE 2000

İnsanlığın geleceğinin, özellikle bugünün ve gelecek kuşakların çocuklarının sorumluluğunu paylaşmayı kabul ederek günlük yaşamımda, ailemde, işimde, çevremde ülkemde ve bölgemde;

Her bireyin onuruna ve hayatına hiçbir önyargı taşımadan ve ayırımsız olarak saygı göstereceğime;

Şiddeti fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik ve sosyal her biçimi ile, özellikle

Çocuklar ve gençler gibi toplumun en yoksun ve incinebilir kesimine yönelik şiddete karşı çıkarak hoşgörüyü etkin hale getireceğime;

Dışlanmaya, adaletsizliğe, politik ve ekonomik baskıya son vermek için zamanımı ve maddi kaynaklarımı cömertçe paylaşacağıma;

Aşırılığa, iftiraya ve diğerlerinin inkarına değil, her zaman diğerlerini dinleme ve onlarla diyaloğa öncelik vererek kültürel çeşitliliği ve ifade özgürlüğünü savunacağıma;

Sorumlu tüketici davranışını; gezegen üzerindeki doğal dengeyi koruyan ve yaşamın bütün biçimlerine saygı gösteren uygulamaları teşvik edeceğime;

Dayanışmanın yeni biçimlerini birlikte yaratmak için, kadınların tam katılımı ile ve demokratik ilkelere saygı içinde topluluğumuzun gelişmesine katkıda bulunacağıma

Söz veriyorum.