Süleyman Sabri ÖZNAL

Süleyman Sabri ÖZNAL – 16. Yasama Dönemi (1977 – 1980) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Keşan – 1935, Mehmet – Menşure – İstanbul Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi – Fransızca, Almanca – Su ve Baraj, İnşaat Yüksek
Mühendisi – TC Karayolları Van Bölgesi Mühendisi, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü Edirne Teşkilatı Sulama ve Barajlar Mühendisi, Devlet
Su İşleri Trabzon, Rize ve Gümüşhane Başmühendisi – V. (XVI) Dönem
Edirne Milletvekili – Bekâr.