Onyedilik Çiçeklere

Aşk
İçeriği Paylaş...

O nlar çiçekler gibidr
N arin güllerden biridir
Y üreğimin prensesleridir
E zelden gelen aşkla,savrulan biridir
D imdik yürüdüğünüz doruktan…..,döndüren kimdir….?
İ nanılmaz AŞKla sevdiğin,sanma ki….hedeftir.
L åkin seni,çöplüğün içine sürükleyendir
İ nan ki, azimle seni düşünen Annen Babandır
K ör olmuş gözlerin,gerisi yalandır

Ç içekler gibi,seni sevenlerin……
İ nanılmaz sahte düşüncelerin !
Ç oşar boşa yüreğin
E ğitim olmalıydı HEDEFİN
K andın gittin bebeğim
L åyıkmıydı sana ? göremedin.
E ller acımaz bilemedin
R ağzı değildi Annen Baban dinlemedin
E zelden gelen AŞKla savruldun gittin.

—————————————————————–
HEDEF : Eğitim…..İş tecrübesi……Evlilik…..Aşk meşk….

LÜTFEN bu sırayı tersinden uygulamayınız.
Siz dahil onsekizlik Prensesler