Mükerrem SAROL

Mükerrem SAROL – 11. Yasama Dönemi (1957 – 1960) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Ahmet Mükerrem SAROL)
DP
Lübnan/Trablusşam – 1908, Osman Nuri – Fatma Zehra – İstanbul
Tıp Fakültesi, Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın ve Doğum
Hastalıkları İhtisası – Almanca, Fransızca – Kadın Hastalıkları Mütehassısı, Operatör Doktor – Yozgat ve Aydın Memleket Hastanesi
Nisaiye Uzmanı, Aydın Doğumevi Baştabîbi ve Doğum Mütehassısı,
Serbest Doktor, Türk Sesi Gazetesi sahibi – IX., X. Dönem İstanbul ve
XI. Dönem Edirne Milletvekili – 21. Hükümet Devlet Bakanı – Evli,
3 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 08.11.1995