Merkel’in Başbakanlığındaki Alman Hükümetinin Yeni Yabancılar Politikası Nedir?

Almanya’daki Türkler, şu anda bu hükümetin önceki hükümetle aynı politikayı mı izleyeceğini yoksa Türklerin Alman hükümetinin Almanya’da yaşayan yabancılara karşı uyguladığı daha katı kuralların yeni hedefi mi olacağını bilmemektedir.

Almanya’daki Türkler şu anda gelecekleri hakkında daha fazla endişelidirler ve özellikle genç Türk nesli duruma büyük bir kötümserlikle bakmaktadır. Kötümserliğin bir nedeni de gelecekte Alman vatandaşı olmak isteyen Müslümanlara Baden-Wurttemberg eyaletinde uygulanacak olan son testtir. Bu test hem Almanya’da hem de yurtdışında şiddetle eleştirilmiştir. İlginç olan Almanya’daki Türkler, birçok soru Türk düşünce yapısı ve kültürü ile ilgili olduğu için bu testi kendilerine karşı olarak algılamışlardır.

Hem Alman hükümeti hem de Alman entelektüelleri birçok tartışmada bu testin gelecekte sadece Alman vatandaşı olmak isteyenlere karşı bir hareket olduğunu reddetmişlerdir. Bazen Almanya’da hali hazırda 5 milyon Müslüman’ın Alman vatandaşı olduğunu ve bunların 1 milyonunun Türk kökenli olduğunu unutmaktadırlar. Şu anda Almanya’daki tartışma göstermektedir ki İslam korkusu güçlenmektedir ve yabancıların yabancılaşması gerçek bir psikolojik sorun olmaktadır. Bu, Almanya’nın Müslüman ülkeler, Hindistan ve Afrika’dan gelecek kalifiye insanlar için neden çekici bir ülke olmadığının bir nedeni olabilir. Bu insanlar kesinlikle çalışmak için Almanya’ya gitmezler. Ancak Alman hükümetinin politikaları güvenlik yönelimli görünmektedir ve 11 Eylül 2001’den bu yana Almanya farklı bir ülke olmuştur ve bu yabancı korkusu daha da güçlenmiştir.

Almanya’daki Türkler hükümet tarafından yalnız bırakıldıklarına inanmaktadırlar. Her zaman terkedilmişlik hissine kapılmaktadırlar ancak bu sefer sorun daha ciddidir. Türklerin iktidardaki AKP hükümetinden beklentisi İslam’ın Alman toplumu için tehdit oluşturmadığı konusunda Alman hükümetini ikna etmek için Türk hükümetinin Alman hükümetine baskı uygulamasıdır. Türk hükümetinin buna ilgi göstermediği görüntüsü vardır çünkü türban sorunu sadece Türkiye’deki bir sorun değildir Almanya’da da bir sorundur. Bu bakımdan başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın politikaları başarısız olmuştur ve AKP hükümeti Almanya’daki Türkleri hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bir sonraki seçimlerde AKP bunu daha güçlü hissedecektir.

Türk hükümetinin yurtdışındaki Türklere yönelik olarak ne politika izlediği aslında bilinmemektedir. Alman hükümeti pratikte daha laik bir politikaya ulaşmaya çalışmaktadır, ancak Almanya’da Türk hükümeti hala İslami değerlere dayanan dini bir hükümet olarak görülmektedir. Daha önceki Türk hükümetleri, kısa dönemli Necmettin Erbakan/Tansu Çiller koalisyon hükümeti hariç, “İslami” olarak algılanmamışlardır. Bu sefer durum farklıdır ve başbakan Erdoğan’ın Alman uzmanlarının özellikle iyi çalışmadıkları görülmektedir. Zorluğun bir kısmı iyi Almanca konuşamamaları ve Almanya’da olandan daha farklı bir yaşam tarzına sahip olmaları gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bunların bazı beklentileri olabilir ancak çoğunlukla Almanya’daki Türklerin gerçek sorunlarıyla uğraşmaktan çok fındık işini geliştirmek ile uğraşmaktadırlar.

Almanya başbakanı Angela Merkel Almanya’daki Türkleri, Türklerin bütünleşmesinin Almanya’nın çıkarına olduğu konusunda temin etmelidir. Almanya’daki Türkler daha önceki nesillerden farklı dünya görüşü ve beklentilere sahip yeni bir nesle sahiptir. Bu, çatışmadan arınmış bir ortam değildir tabi ki ancak Türklerin getto yaşamı bir gerçektir ve bu bir sorundur.
Merkel’in Türkiye ziyareti sadece “Almanya ve Türkiye’nin büyük ulusal çıkarları” ile ilgili olmamalıdır aynı zamanda Almanya’daki Türklerin beklentileri de ve onların nasıl Alman vatandaşı yapılacağı da ele alınmalıdır. Almanya’daki Türkler, Almanya’nın Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar uzanan İslam dünyasına yönelik politikaları için büyük bir değerdir. Almanya’daki bazı yerlerin sorunlu Türk neslini barındırdığı doğrudur ancak onlar aynı zamanda sosyolojik açıdan bir fırsat penceresi oluştururlar.

Almanya’daki Türk öğrenciler Türkiye ve Almanya arasındaki en iyi aracılardır. Bunun üstünde daha fazla çalışılmalı ve Almanya Türkiye’den gelen lisansüstü eğitim öğrencilerine daha fazla ilgi göstermelidir. İki ülke arasında çok iyi akademik bağlar vardır ve gelecekte birileri bunun üzerinde daha fazla çalışma yapmalıdır.

Evet, Almanya’nın birçok sorunu vardır ve hükümet bazı iktisadi sorunlar yaşamaktadır ancak Türkler hala Almanya’daki yabancılar içinde çoğunluğu oluşturmaktadır ve Türklerin büyük de sorunları vardır. Türk hükümeti bu soruna daha önce kullandığından daha farklı bir büyüteçle bakmalıdır.

Gerçek şu ki Almanya’daki Türkler Türk hükümetinin politikalarından dolayı çok büyük hayal kırıklığına uğramışlardır. Lütfen sadece İmam Hatiplileri Almanya’ya göndermeyin aynı zamanda Almanca konuşabilen ve sorunun özünü anlayabilen insanları da gönderin. Diğer bir ifadeyle, sözden çok işe ihtiyaç var.