Hasan OSMA

Hasan OSMA – 9. Yasama Dönemi (1950 – 1954) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

DP
Lofça – 1900, İbrahim – Sünbül – Lise – Az düzey Almanca – Ticaret
ve Sanayi – Fabrikatör, Serbest Ticaret – IX. Dönem Edirne Milletvekili – Evli, 7 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 11.03.1981