Ahmet BİLGİN – 13. Yasama Dönemi (1965 – 1969) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

MP
Antakya – 1900, İzzet – Afife – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık
Bölümü – Fransızca, Arapça – Eczacılık – Serbest Eczacı – Cumhuriyetçi
Millet Partisi Kurucu Üyesi, Millet Partisi Kurucu Üyesi – X., I. (XII) Dönem
Kırşehir, II. (XIII) Dönem Edirne Milletvekili – Kurucu Meclis Cumhuriyetçi
Köylü Millet Partisi Temsilcisi (06.01.1961 – 15.10.1961) – Evli, 3 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 18.02.1985