Türbenin yan bahçesinde Edirne valisi Kadir Paşa’nın kabri-Hasan Sezai Dergahı ve Camii