Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu – 1900’lü yılların başı

Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu - 1900'lü yılların başı