Üç Şerefeli Cami'den Deveci Han solda Hükümet Konağı 1878 yılı

DEVECİ HAN

Tarihi Deveci Han, 1497 yılında İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı üslubundan dolayı 15. yüzyılın ilk yarısı özelliklerini taşımaktadır. Deveci Han, iki katlıdır ve toplam 31 odası ve bir konferans salonu vardır. Duvarları kesme taştan olup aralarına tuğla derzler yapılmıştır. “Defterhane”, “Eski Hapishane”, “Deveci Han”, “Moskoflar Han” gibi isimlerle anılmıştır. Bekarların ve tüccarların konakladığı “hecegan” olarak isimlendirilen Deveci Han Edirne’de tipinin tek örneğidir. Dış cephesinde hana ait dükkân  olmadığından […]

Devamını Oku
Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu - 1900'lü yılların başı

EKMEKÇİZADE KERVANSARAYI

Edirne Ekmekçizade Kervansarayı Sultan I.Ahmet’in isteği ile defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde menzil hanı olarak yaptırılmıştır. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şaban‘dır. Ayşekadın Camii’nin karşısında bulunması ve aynı adı taşıyan bir hanın yerine yapılmış olmasından dolayı “Ayşekadın Hanı (Kervansarayı)“ olarak da anılır. Evliya Çelebi‘nin Seyahatnamesi’nde “200 ocaklı, bin at kapasiteli” diye […]

Devamını Oku
Ekmekçizade Pazarcılar Sebili

HAVLUCULAR HANI

Yediyol Ağzı denilen alandaki tarihi yapı 1601 yılında Defterdarı Ekmekçizâde Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda “H.845(1441) yılında Eflak’ta şehit olan Mezit Bey tarafından yaptırılmış ve hayır işlerine vakfedilmiştir.” olarak anlatılmaktadır. Handa bir zamanlar solaklar çok olduğu için “Solaklar Hanı” olarak anılmıştır. Daha sonraları bu handa astarlık ve pamuklu kumaşlar dokunmaya başlanmıştır. Bundan dolayı da “Astarcılar Hanı” olarak anılmaya […]

Devamını Oku
İki Kapılı Han

İKİ KAPILI HAN

Han günümüze ulaşamamıştır. Çoban Mustafa Paşa tarafından 1524 yılında yaptırılmıştır. Mustafa Paşa Kanunî vezirlerindendir. Mustafa Paşa Hanı olarak da bilinir. Eski Camii’nin güneybatısında, Bedesten’in ön tarafında bulunuyordu. Eski Cami, Bedesten ve Rüstem Paşa Kervansarayı üçgenin ortasındaydı. Hanın, güney-kuzey yönlü iki büyük kapısı vardı. Bu nedenle halk arasında İki Kapılı Han adıyla meşhur olmuştur. Şadırvanlı bir avlu etrafında iki katlı […]

Devamını Oku

RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI

Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığından “Rüstem Paşa Kervansarayı” olarak anılmaktadır. Büyük kervansaray ve küçük kervansaray bölümlerinden oluşan yapı, H.968 (M.1560-1561) yılında inşa edilmiştir. Büyük kervansarayın Mimar Sinan tarafından yapıldığı kesindir. Küçük kervansarayın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Kervansaray döneminin en önemli konaklama yapılarından birdir. Uzun yıllar yapıldığı amaç için kullanılmıştır. 1921 yılında bankerlerin iş merkezi, 1930’lu yıllarda zengin tüccarların ticarethanesi, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ipek kozalarının […]

Devamını Oku
Taş Han

TAŞ HAN

Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılının ikinci yarısında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Han uzun süre kendi haline bırakılmış, hanın büyük bir bölümü yıkılmış, 1967-1969 yıllarında Anıtlar Kurulu kararı ile kalan kısımları da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Taş Han L planlıdır. Alt katta dükkanlar, üst katta da odalar vardır. Alt kattaki dükkanların üzeri tuğla sağır kemerlidir. Kesme taştan yapılan hanın […]

Devamını Oku
Yemiş Kapanı Hanı

YEMİŞ KAPANI HANI

İnşası Mimar Sinan tarafından istendiği, 17 Mart 1573 tarihli arşiv belgesinden anlaşılmaktadır. Yemiş Kapanı Hanı’nın yapılması Sultan II. Selim tarafından da uygun görülmüştür. Başka bir arşiv belgesinden anlaşıldığına göre de 19 Ekim 1588 tarihinde, Hassabaşı Mimarı Davud Ağa ile Mimar Hüseyin Çavuş tarafından yapımına başlanmıştır. Mimar Sinan’ın, Selimiye Camisi’nin kubbe inşaatı sırasında yaptığı yazışma sonucu […]

Devamını Oku